BIZNIS INKUBACIJA

Attornnika® - Patent je prvi i jedini član iz Srbije prestižne, međunarodne organizacije IASP (Međunarodna asocijacija naučnih parkova). Kako je stupio na snagu Zakon o inovacijskoj delatnosti koji predviđa osnivanje biznis inkubatora i naučnih parkova, Attornnika® - Patent je svoju delatnost usmerila u tom pravcu. Kako je advokat Jasna Nikolić pohađala "Trening obuke intelektualne svojine za osoblje biznis inkubatora i naučnih parkova" organizovanog od strane Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) i Međunarodne asocijacije naučnih parkova (IASP), Attornnika® - Patent je voljna da to svoje znanje podeli sa svojim klijentima.