BIZNIS INKUBACIJA

ATTORNNIKA® - PATENT je prvi in edini član IASP, prestižne (Mednarodne organizacije tehnoloških parkov), ki prihaja iz Srbije. Glede na to, da je Zakon o inovacijski dejavnosti stopil v veljavo, ter glede na to, da le-ta predvideva ustanovitev poslovnih inkubatorjev in tehnoloških parkov, je ATTORNNIKA® - PATENT svojo dejavnost usmerila v to smer. Odvetnica Jasna Nikolić se je dodatno izobraževala na usposabljanjih za področje intelektualne lastnine za osebje poslovnih inkubatorjev in tehnoloških parkov, ki so potekala v organizaciji Mednarodne organizacije za intelektualno lastnino iz Ženeve (WIPO). ATTORNNIKA® - PATENT je tako s svojim strokovnim timom več kot pripravljena na širitev in prenos znanja.