INTELEKTUALNA LASTNINA

Naša strokovna skupina za intelektualno lastnino je imela odločilno vlogo pri nekaterih najpomembnejših predmetih ki so bili objavljeni v preteklih letih.

Ponavadi sodelujemo pri številnih tekočih poslih sodobnega poslovanja – od poslov zaščite imena podjetja kot branda , zaščite v primerih kršitev ali «izogibanja» (passing off) pravicam, pa do zaščite izumov in designa (bodisi avtorsko-pravno bodisi z registracijo le-tega). Skupina za intelektualno lastnino pokriva vse vidike dejavnosti na področju intelektualne lastnine.

Naša svetovalna strokovna pomoč se nanaša na:

  • zastopanje prijaviteljev izumov, «majhnih» izumov (uporabnih vzorcev), industrijskega designa (modeli in vzorci) ter blagovnih in storitvenih znamk, od začetka pa vse do registracije, kot tudi skrbi za ohranjanje pravic, pridobljenih z registracijo (letne takse, obnove, ipd.)
  • zaščita imena vključno s pravico do uporabe posameznih poslovnih ali znanih znamk, zaščita avtorskih pravic in kršitve le-teh
  • procese reševanja sporov in postopkov, ki vplivajo na uveljavljanje in veljavnost vseh pravic intelektualne lastnine
  • priprava in pogajanja glede intelektualne lastnine in licenčnih sporazumov za uporabo blagovnih znamk ter s tem povezane trgovinske sporazume, vključno s tehnološkimi transferji in franšiznimi sporazumi ter proizvodnimi, distribucijskimi in nabavnimi sporazumi
  • pripravo opozorilnih pisem v primerih kršitve pravic s strani tretjih oseb.