KDO SMO

ATTORNNIKA® - PATENT je odvetniško - patentna pisarna s sedežem v Beogradu v Srbiji. Temeljna dejavnost pisarne ATTORNNIKA® - PATENT je zagotavljanje popolne garancije kakovostnega pravnega zastopanja svojim strankam v Srbiji, Republiki Srpskoj in Črni Gori. Poleg tega je ATTORNNIKA ® - PATENT pri zastopanju svojih strank pozorna na možne konfliktne situacije, ter pri svojem delu strogo spoštuje načelo diskretnosti.

Ustanoviteljica pisarne ATTORNNIKA® - PATENT je Jasna Nikolić, odvetnica, zastopnica za intelektualno lastnino, registrirana pri Zavodu za Intelektualno lastnino Srbije in sodnica – arbiter Stalnega izbranega sodišča pri Gospodarski zbornici Srbije. Jasna Nikolić je status odvetnice pridobila kot odvetniška kandidatka v odvetniški pisarni Gavrilović & Gavrilović iz Beograda, (Bulevar Kralja Aleksandra 302) Srbija, ki je znana po uspešnih kazenskih obrambah.

ATTORNNIKA® - PATENT je poleg poznavanja kazenskega področja, specializirana tudi za naslednja področja:

 • INTELEKTUALNA LASTNINA
 • INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
 • LOKALNI RAZVOJ
 • BIZNIS INKUBACIJA
 • PROMET Z NEPREMIČNINAMI

PUBLIKACIJE

ATTORNNIKA® - PATENT je izjemno ponosna, ker je pri sprejemu novega Zakona o pravdnem postopku, bil upoštevan predlog odvetnice in patentne zastopnice Jasne Nikolić, ki uvaja dovoljenje revizije kot izjemno pravno rešitev v sporih intelektualne lastnine, ko se le - ti ne nanašajo na lastninske zahtevke. S tem se dosega višja stopnja pravne zaščite nosilcev pravice intelektualne lastnine.

Objavljena strokovna dela in predavanja, odvetnikov in patentnih zastopnikov Jasne Nikolić:

 • AIPPI YEARBOOK III Vloga in funkcija strokovnjakov v patentnih lastninskih sporih, 1998
 • ZBORNIK SUBOTICA, Patentni spori sodna praksa, 1998
 • YU INFO Zbornik, Patentiranje softvera, 1999
 • INFO TEH Zbornik, Strokovnjaki informacijske stroke, 2001
 • INFO TEH Zbornik, Računalniška kriminalistika , 2001
 • YU INFO Zbornik, Muzeji in audiovizualni sporazumi, 2002
 • YU INFO Zbornik, Audiovizualni sporazumi, 2002
 • YU INFO Zbornik, Trženje patentiranog softvera, 2001
 • ZBORNIK Tara, Računalniška kriminalistika in pravo intelektualne lastnine, 2004
 • FON Fakulteta za organizacijske vede, Beograd, Predavanje, Patentiranje softvera 2003
 • Čačak OEBS Predavanje , Intelektualna lastnina ter mala in srednja podjetja na lokalni ravni 2005
 • Evropska agencija za obnovo Vlasotince, Predavanje, Brand v fukciji uspešnega kmetijskega razvoja, 2006