LOKALNI RAZVOJ

Ob upoštevanju Evropskih integracij držav jugovzhodne Evrope, ATTORNNIKA® - PATENT sodeluje v projektih, ki so finansirani s strani Evropske Unije. Ti projekti so usmerjeni k izboljšanju lokalnega razvoja srbskih regij. Zelo pomemben del delovanja ATTORNNIKA®-PATENT skupine je v izobraževanju lokalnega razvoja. Na osnovi izvedenih predavanj o praktični uporabi posameznih vidikov intelektualne lastnine se dosegajo odlični rezultati na področju usmerjanja lokalnega prebivalstva k inovativnosti in ustvarjalnosti na dobičkonosni osnovi. Predavanja temeljijo na dolgoletni sodni praksi v sporih s področja intelektualne lastnine, ter na izkušnjah v promociji in trženju proizvodov in storitev na mednarodnih trgih.