PROMET Z NEPREMIČNINAMI

ATTORNNIKA® - PATENT skupina je specializirana tudi za področje vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo. Imamo izkušnje pri uspešnem vpisu stanovanjskih blokov, poslovnih objektov in gradbenih zemljišč v zemljiško knjigo. Ob upoštevanju dejstva, da je Zakon o denacionalizaciji v postopku priprave, se izvajajo resne priprave za njegovo izvajanje tudi v praksi.