INTELEKTUALNA SVOJINA

Naš tim za intelektualnu svojinu je odigrao ključnu ulogu u nekim od najznačajnijih sudskih sporova poslednjih godina.

Svakodnevni problemi modernog poslovanja predstavljaju naše standardno polje delovanja, a to su: pravna zaštita branda i imena, žigova i njihova pravna zaštita od neovlašćenog korišćenja, kao patenata, autorskih prava i dizajna. Attornnika® - Patent tim tretira sve aspekte intelektualnog stvaralaštva.

Pružamo pravnu pomoć i savetujemo u sledećim slučajevima:

  • podnošenje zahteva za registraciju patenata, dizajna i žigova, zaštita istih u slučaju eventualnog spora, održavanje njihovih prava kao anuitet ili produženje
  • zaštita imena, uključujući pravo na korišćenje biznis ili brand imena, pravna zaštita autorskih prava i povrede prava intelektualne svojine
  • pregovaranje i sastavljanje licencnih IS ugovora poput transfera tehnologije, dogovora o uspostavi franšize, proizvodnje, distribucije i nabavke na osnovu pomenutih prava
  • sastavljanje pisama upozorenja u slučajevima povrede pomenutih prava od strane trećih lica.